Zakątek Przedszkolaka

Zakatek_Przedszkolaka___logo

Projekt „Zakątek Przedszkolaka”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1/POKL/9.1.1/2012 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pod działanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez ich uczestnictwo w nowo utworzonych Zespołach Wychowania Przedszkolnego w Moczydle, Postaszowicach, Tomiszowicach (gmina Niegowa) i Siamoszycach (gmina Kroczyce).

Projektodawcą „Elementarza Przedszkolaka” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej a partnerem Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”