Wiejska Szkoła Umiejętności

Środki na realizację projektu pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Konkursu nr 2/POKL/7.3/2008 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie społecznej aktywności
i integracja mieszkańców Gminy Rajcza. Jego istotą jest stworzenie możliwości rozwoju poprzez wyposażenie uczestników w podstawowe kompetencje społeczne, w szczególności współdziałania i przedsiębiorczości oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez szkolenia oraz indywidualne doradztwo. Cele szczegółowe to przede wszystkim:

  • wyzwolenie energii społecznej
  • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • zainicjowanie potrzeby oddolnych inicjatyw
  • wzmocnienie przedsiębiorczości społecznej