Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Kiczorze, jako placówka istniejąca w ramach Fundacji „Elementarz”, funkcjonuje od roku 2008. Obecnie uczęszcza do nas kilkudziesięciu wychowanków, którzy mogą liczyć na opiekę wyspecjalizowanej kadry. Zajęcia prowadzone są w grupach różnowiekowych przy zastosowaniu m.in. innowacyjnej metody BLP. Oprócz nauczycieli przedmiotów ogólnych pracuje u nas wielu specjalistów: oligofrenopedagodzy, logopeda, rehabilitant, psycholog.

W placówce znajduje się 5 sal w tym sala komputerowa i gimnastyczna. Dysponuje także wzbogacanymi na bieżąco zasobami bibliotecznymi.

DSC_0076 DSC_0075 DSC_0078 Obraz 010

Szkoła może poszczycić się także dbałością o rozwój tradycji i kultury regionu. Dzieci mogą brać udział w zajęciach umuzykalniających prowadzonych przez specjalistę. Uczą się rytmiki, góralskiego tańca i śpiewu. W ramach edukacji prowadzone są także zajęcia regionalne. Posiadamy kącik regionalny, a także stroje góralskie, w których uczniowie występują podczas różnych spotkań.

Zaletą placówki jest jej integracyjny charakter. Uczęszczają do nas dzieci zdrowe i niepełnosprawne, co sprzyja wdrażaniu do odpowiednich naturalnych zachowań społecznych dzieci, uczy wrażliwości i empatii, kieruje postępowanie uczniów w stronę zachowań głęboko humanitarnych, sprzyjających kształtowaniu człowieczeństwa. Wszyscy uczniowie biorą udział w wielu wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach projektów unijnych. Zwiedzamy różne miejsca w Polsce i za granicą.

zdjecie1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA