Przygody Młodych Badaczy

PMB

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie jesteśmy partnerem Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”, o wartości ponad 960 tys zł. Celem ogólnym projektu „Przygody Młodych Badaczy” jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do Szkół Fundacji „Elementarz” w obszarze kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

999

666