Obywatele Małych Szkół

Projekt „Obywatele Małych Szkół” jest przedsięwzięciem, mającym na celu rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inicjatywności i przedsiębiorczości u uczniów uczestniczących w projekcie. Wykształcenie w uczniach postaw społecznych umożliwi im włączenie się w życie publiczne „tu i teraz” oraz w przyszłości. Przy okazji uczestnictwa uczniów, w projekt aktywnie włączą się również ich nauczyciele, rodzice, dziadkowie i sąsiedzi.

W Szkole Podstawowej Fundacji :Elementarz” w Soli-Kiczorze w zajęciach projektowych, w ramach grupy młodszej, uczestniczyli uczniowie klas I – III. Zajęcia w I semestrze odbywały się w każdą sobotę (po godzinie), w II semestrze – raz w miesiącu, także w soboty (po cztery godziny). Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi takimi jak np. piramida priorytetów, dyskusja z elementami burzy mózgu, porównywanie parami, technika 6-3-9. Uczniowie w czasie zajęć korzystali z technologii informatycznych.

Zajęcia rozpoczęły się od wprowadzenia dzieci w tematykę dotyczącą: społeczeństwa, grup społecznych oraz przywództwa. W czasie zajęć uczniowie zastanawiali się jakie cechy powinien posiadać dobry przywódca.

1

W Szkole Podstawowej Fundacji :Elementarz” w Soli-Kiczorze w zajęciach projektowych, w ramach grupy starszej, uczestniczyli uczniowie klas IV, V, VI. Zajęcia w I semestrze odbywały się w każdą sobotę (po godzinie), w II semestrze – raz w miesiącu, także w soboty (po cztery godziny).

Pierwszy cykl zajęć projektowych został poświęcony zapoznaniu uczniów z pojęciami: społeczeństwo, grupa społeczna. Następnie wraz z uczniami staraliśmy się przygotować portret lidera społecznego, pamiętając przy tym, że nie szata zdobi człowieka.

2 3

Kolejny cykl zajęć w ramach projektu „Obywatele Małych Szkół” służył przygotowaniu do debat szkolnych. Najpierw uczniowie przygotowali krótkie wystąpienia na forum grupy, później omówiliśmy je, wskazując na dobre i wymagające poprawy elementy. Pierwsza przeprowadzona szkolna debata miała luźny temat: Czy istnieje św. Mikołaj?

4

Następne tematy poruszane na zajęciach projektowych związane były z samorządnością szkolną. Uczniowie zastanawiali się, co sami mogą zrobić w szkole i dla szkoły, czy efektywność samorządu szkolnego zależy od wielkości szkoły i czy pieniądze są potrzebne, by istniała samorządność szkolna?

5 6 7 8

Następną grupa tematów sprawiła iż uczniowie zaczęli myśleć o tym jak mogą zmienić na lepsze własną miejscowość. Prowadzili dyskusje na temat zalet i wad mieszkania w małej miejscowości oraz szukali rozwiązań dla problemów, które zauważyli w swojej wsi.

12 13 14 16 17 18