Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Soli-Kiczorze pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w szkole podstawowej , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Soli-Kiczorze Sól-Kiczora 297, e-mail: sp.kiczora@gmail.com

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

Dawid Nogaj
adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

I nadszedł czas pożegnania… Był śmiech, były łzy…
Były czerwone paski i nagrody, były dyplomy …
Kolejny rok za nami… Do zobaczenia po wakacjach!!!

Wycieczka do Będzina

18 czerwca w ramach projektu „Rozwijanie Potencjału Uczenia Się w Małych Wiejskich Szkołach” wybraliśmy się na wycieczkę do Będzina. Były warsztaty przyrodnicze, zamek w Będzinie, pyszne jedzonko i jak zwykle dużo dobrej zabawy.

dscf2865 dscf2865dscf2865dscf2865dscf2865

Dzień Rodziny

Tym razem trochę inaczej. Połączyliśmy siły. Zaczęliśmy punktualnie o 12.00 od występu naszych nauczycieli, którzy lubią zaskakiwać. Potem już było z górki… występy naszych górali: śpiewy, tańce, granie… i tak, aż do 15.00. Żar lał się z nieba, ale nikt nie marudził. Po 15.00 pałeczkę przejęło Stowarzyszenie Sól – Kiczora. Oj działo się...

dscf2865 dscf2865dscf2865dscf2865dscf2865dscf2865