logaaaaaaaaaaa

Szkoła Podstawowa w Kiczorze, jako placówka istniejąca w ramach Fundacji „Elementarz”, funkcjonuje od roku 2008. W jej skład wchodzą: Zespół Wychowania Przedszkolnego, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Integracyjne. Obecnie uczęszcza do nas siedemdziesięcioro wychowanków, którzy mogą liczyć na opiekę wyspecjalizowanej kadry. Oprócz nauczycieli przedmiotów ogólnych pracuje u nas wielu specjalistów: oligofrenopedagodzy, logopeda, rehabilitant, psycholog.

Obraz 001

Budynek szkoły położony jest malowniczo w przepięknym otoczeniu górskiej przyrody. Dzięki temu dzieci mają możliwość zdobywania wiedzy nie tylko podczas zajęć w salach lekcyjnych, ale także w bezpośrednim kontakcie z naturą. W celu umilenia nauki została postawiona
w ogródku szkolnym altana, gdzie mogą odbywać się zajęcia z różnych przedmiotów. Młodsze dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw. Szkoła dba o odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo. Zapewnia przywóz dzieci do szkoły i odwóz, a po skończonych zajęciach uczniowie mogą przebywać w świetlicy, gdzie odrabiają zadania, uzupełniają brakujące wiadomości pod okiem pedagogów. Mogą też korzystać z różnych gier i materiałów dydaktycznych, bawić się, grać w tenisa, czemu sprzyja nowo utworzona sala świetlicowa.
W celu uatrakcyjnienie zajęć i podwyższenia jakości zdobywanej wiedzy nasi wychowankowie mogą korzystać z sali informatycznej, Internetu, trzech tablic multimedialnych oraz wielu programów komputerowych.

DSC_0075 DSC_0076

Uczniowie mają możliwość korzystania z Biofeedbacku – metody kontrolującej zmiany fizjologiczne organizmu za pomocą pomiarowego systemu komputerowego. Metoda ta uczy panowania nad reakcjami, pozwala zrelaksować się i wydłuża czas koncentracji, co przygotowuje uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Do dyspozycji uczniów jest również spory księgozbiór.

Szkoła może poszczycić się także dbałością o rozwój tradycji i kultury regionu. Dzieci mogą brać udział w zajęciach umuzykalniających prowadzonych przez specjalistę. Uczą się rytmiki, góralskiego tańca i śpiewu. W ramach edukacji prowadzone są także zajęcia regionalne. Posiadamy kącik regionalny, a także stroje góralskie, w których uczniowie występują podczas różnych spotkań.

zdj1 IMG_4901

Zaletą placówki jest jej integracyjny charakter. Uczęszczają do nas dzieci zdrowe i niepełnosprawne, co sprzyja wdrażaniu do odpowiednich naturalnych zachowań społecznych dzieci, uczy wrażliwości i empatii, kieruje postępowanie uczniów w stronę zachowań głęboko humanitarnych, sprzyjających kształtowaniu człowieczeństwa. Wszyscy uczniowie biorą udział w wielu wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach projektów unijnych. Zwiedzamy różne miejsca w Polsce i za granicą.

zdjecie1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasza Szkoła poprzez łączenie szacunku do tradycji z szeroko pojętą nowoczesnością wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego pokolenia, nie zapominając przy tym o uniwersalnych wartościach chrześcijańskich. Placówka jest otwarta na przyjęcie
wszystkich dzieci do Zespołu Wychowania Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Integracyjnego nie tylko w naszej miejscowości, ale i w okolicy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas!